Bibliográfia - harvardi hivatkozás

Bibliográfia készítése

A szakdolgozat írás folyamán rendszerezni kell az irodalmi információkat úgy, hogy azokat később pontosan fel tud használni:

 • Megtalált források, anyagok áttekinthető rendszerezése
 • Tényleges olvasás-megértés-jegyzetelés előtt kell
 • Tanulmányban, szakdolgozatban később ugyanezen irodalomjegyzék felhasználható, célszerű ugyanolyan formában elkészíteni
 • Szó szerinti idézetek pontos kiírása, azt is, pontosan melyik tanulmány melyik oldaláról van
Régebben bibliográfiai kártyát használtak e célra, ma már excel táblát. 
 

Bibliográfia javasolt összeállítása

Leginkább elterjedt forma a Harvard-i jellegű bibliográfia: név, évszám, cím, szám, kiadó, város, terjedelem

Pl. a közgazdaságtanban ez terjedt el, a szövegben lévő hivatkozások esetén: (szerző neve, évszám) 
(Megjegyzem, kiadónként kisebb-nagyobb eltérések lehetnek:  évszám nincs zárójelben, évszám után kettőspont van stb., van másfajta is, amikor pl. a kiadó neve után van az évszám)

Ma már nagyon kevés felsőoktatási intézményben kérik a lábjegyzetes hivatkozást. 

Bibliográfia minta

Könyv, kötet:

Barlow, M. - Lengyel I. - Welch, R. (eds) (1998) Local Development and Public Administration in Transition. JATEPress, Szeged

Lengyel Imre–Rechnitz er János (2004) Regionális gazdaságtan. Dialóg Campus, Budapest–Pécs

Porter, M. E. (1998) On Competition. The Free Press, New York

Tanulmánykötetben megjelent tanulmány (fejezet):

Lengyel Balázs (2005) Triple Helix kapcsolatok a tudásmenedzsment szemszögéből. In Buzás N. (szerk.): Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei, JATEPress, Szeged, 293–311.

Lengyel I. (2009) Knowledge-based local economic development for enhancing competitiveness in lagging areas of Europe: The case of the University of Szeged. In Varga A. (ed) Universities, Knowledge Transfer and Regional Development: Geography, Entrepreneurship and Policy. Edward Elgar, Cheltenham- Northampton,  322-349.

Folyóiratcikk, a folyóirat neve dőlten:

Lengyel Imre (2004) The Pyramid Model: Enhancing Regional Competitiveness in Hungary. Acta Oeconomica, 54 (3),  323-342.

Lukovics Miklós (2004) Regionális gazdaságfejlesztés: eltérő fejlettségű megyék versenyképességének összehasonlító elemzése. Tér és Társadalom, 4., 149–168.

Porter, M. E. (2003) The Economic Performance of Regions. Regional Studies, 6–7., 549–578.

Bizottsági anyag:

DTI (2004) A Practical Guide to Cluster Development. Department of Trade and Industry, London

EC (2002) Benchmarking of business incubators. Final Report, European Commission, Luxembourg

Internetes anyagnál a letöltés helye és időpontja is kell:

Bertelsmann Alapítvány (2004) A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. Bertelsmann Stiftung, The World Bank, Washington, D. C. (Letöltve: 2015. 03. 18. https://siteresources.worldbank.org/INTLED/552648-1107469268231/20342500/led-primer-hu.pdf  )

Az irodalomjegyzéket rendezni kell

- Szerző neve szerinti ábécé sorrendben

- Szerzőnél ugyanazon évben több tanulmány esetében:

•   Porter, M.E. (1998a): Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, 11-12. pp. 77-90.

•   Porter, M.E. (1998b): On Competition. The Free Press, New York

Egységes legyen a bibliográfiában:

 • Néha az évszám szögletes zárójelben szerepel (pl. Közgazdasági Szemle)
 • Néha a szerző családi neve nagybetűkkel van végig
 • Magyar szerzőnél célszerű kiírni a keresztnevet
 • Külföldi szerzőnél a családi név van elöl, ezt követi vesszővel elválasztva a keresztnév(ek) kezdőbetűje
 • A ‘Dr.’ nem szerepel (aki ilyet ír, az mind doktorált)
 • Angol cikkeknél néha nagybetűkkel írják a szavakat (ige, főnév)
 • Folyóiratok esetében a hónap sorszámát (vagy a hónap nevét) meg kell adni
 • Folyóiratok esetében néha a kötetszám (hányadik évfolyam) is szerepel, főleg, ha nem jelent meg mindegyik évben