Kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek

A szakdolgozat alapja a kutatás, avagy úgy is mondhatnánk, hogy nincs szakdolgozat kutatás nélkül!
A kutatás irányulhat minőségi vagy mennyiségi információk megszerzésére, így beszélhetünk kvalitatív és kvantitatív módszerekről.

A kvantitatív módszerek azon alapulnak, hogy az emberi hozzáállás, magatartás is mérhető, tehát számszerűsíthető, továbbá az így nyert adatok statisztikai módszerekkel elemezhetők. Ebből adódóan a kvantitatív eljárást megfelelő elemszámú mintán elvégezve, az eredmények megbízhatósága és pontossága meghatározható. A kvantitatív eljárásoknál a mérhetőség követelményének megfelelő standardizált kérdőív alkalmazása szükséges.

A kérdőív kiértékelése történhet a választott online kérdőívprogram segítségével, excelben és SPSS-program alkalmazásával. A kapott eredményeket ajánlott a szakdolgozatban táblázatba foglalva ismertetni, azonban az ábrák, grafikonok használata még jobb megoldás lehet!

A kvalitatív módszerek általában mélyebb, árnyaltabb ismeretek megszerzésére irányulnak és viszonylag kis elemszámú mintán történik az adatfelvétel. A kapott eredmények nem számszerűsíthetők, nem mérhetők. A kvalitatív vizsgálatok abban az esetben alkalmazhatók sikeresen, amikor a különböző viselkedésformák, magatartásbeli sajátosságok mozgatórugóit igyekeznek feltárni. E módszer során mélyinterjúk, fókuszcsoportos interjúk és megfigyelések alkalmazhatók. 

Ha valaki a kérdőíves vizsgálat mellett dönt szakdolgozata (fő) kutatásaként, akkor azt kell figyelembe vennie, hogy ez esetben az elvárt kitöltési szám minimum szokott lenni, azonban a mesterképzések során ez akár 150-300 kitöltés is lehet.