Mi a tudományosság?

Egyesek szerint a tudomány a természettudományokkal és a kvantitatív alapokon nyugvó kutatásokkal azonos. A kutatás pedig nem lehet tudományos, ha nem tartalmaz képleteket és diagramokat. Ezen az alapon tehát nem volna tudományos az arisztotelészi etikával vagy a protestáns reformáció korának osztályöntudatával és parasztlázadásaival kapcsolatos kutatás.

Természetesen az egyetemen nem így értelmezik a „tudományosság” fogalmát. Modellnek nagyon jó lehet a természettudomány, amiként azt már a modern kor kezdeteóta gondolják. Egy vizsgálódás akkor tudományos, ha megfelel a következő követelményeknek:

 1. A kutatás egy felismerhető tárgy körül mozog, amelyet olyan módon definiálnak, hogy mások számára is felismerhető legyen.
  A „tárgy” szó nem feltétlenül fizikai értelemben vett tárgyat jelent. A négyzetgyök is tárgy, noha még soha senki nem látta. Egy társadalmi osztály is lehet kutatás tárgya, akkor is, ha valaki ellene vetheti, hogy csak egyéneket és statisztikai átlagokat ismerünk, nem pedig valódi osztályokat.
   

 2. A kutatás során a tárgyról kiderülhetnek olyan dolgok, amelyeket még senki nem mondott, avagy más szempontból lehet megvizsgálni olyan dolgokat, amelyeket már elmondtak.
  Egy matematikailag pontos dolgozat, amelynek az a célja, hogy hagyományos módszerekkel bizonyítsa be Pitagorasz tételét, nem lenne tudományos munka, mert semmivel nem járulna hozzá ismereteinkhez. Legfeljebb jó ismeretterjesztő mű volna, akár egy kézikönyv, amely elmondja, hogyan kell kutyaólat készíteni fa, szögek, gyalu, fűrész és kalapács felhasználásával. Egy kompilált szakdolgozat is lehet tudományos szempontból hasznos, ha készítője összegyűjtötte és rendszerezte benne azokat a nézeteket, amelyeket mások ugyanazzal a témával kapcsolatban már kifejtettek. Ugyanezen az alapon, a kézikönyv, amely arról szól, hogyan kell kutyaólat építeni, nem tudományos munka, de egy olyan mű, amely összehasonlítja és megvitatja a kutyaólkészítés összes módszerét, valamelyest már tudományos igényűnek mondható. Egyetlen dolgot azonban szem előtt kell tartani: egy kompiláció tudományos szempontból csak akkor hasznos, ha a kérdéses területen még nem született hozzá hasonló. Ha már léteznek összehasonlító művek a kutyaólkészítés különböző módszereiről, akkor időpocsékolás (vagy plágium) még egy ugyanolyat írni.
   

 3. A kutatásnak mások számára is hasznosnak kell lennie.
  Hasznos az a cikk, amely az elemi részecskék viselkedésével kapcsolatos új felfedezést ismerteti. Egy munka akkor tudományos, ha valamivel hozzájárul ahhoz, amit az olvasók már addig is tudtak, és ha legalábbis elméletileg a témával kapcsolatos további művek szempontjából is fontos.
   

 4. A kutatásnak biztosítania kell a felállított hipotézis bizonyítására vagy megcáfolására szolgáló elemeket, a folytatáshoz szükségeseket is. Ez alapvető követelmény.

Egy szakdolgozatnak tudományosnak kell lennie. De mi a tudományosság? Olvasd el legfrissebb blogbejegyzésünket, és máris megkapod a választ!

Posted by Szakdoga Kurzus on 2015. szeptember 22.