Szakdolgozatírás alapfogalmai 1.

Az alábbiakban olyan fogalmak definiálását olvashatod, melyekkel nem árt tisztában lenni, mielőtt nekiállsz szakdolgozatod megírásának.

A tudomány tágabb értelemben a bennünket körülvevő világ megismerésének minden formáját jelenti, szűkebb (mai) értelemben csak a tudományos módszertanon alapuló megismerési folyamatot tekintjük tudományosnak.
A tudományos megismerési folyamat bárki által megismételhető (reprodukálható) és azonos eredményre vezet. A szűkebb tudománydefiníció nem tartja tudományosnak a filozófiát, teológiát és művészeteket, de a szakmai tapasztalatok, technikai ismeretek megszerzésének folyamatát sem.
 
A tudományos megismerés folyamatának további bemutatásához szükséges definiálnunk néhány alapfogalmat:
Valóság - Kétféle valóságról beszélünk:
  •     tapasztalati valóság: azok a dolgok, amelyeket saját közvetlen tapasztalatunkból ismerünk,
  •     konszenzuális valóság: közvetlenül tapasztalatunktól függetlenül azért fogadjuk el valóságnak, mert konszenzusos egyetértés van abban, hogy az.
Megfigyelés: információk gyűjtése a valóságról. A tapasztalati valóságra vonatkozó megfigyelésünket empirikus (tapasztalati) megfigyelésnek nevezzük.
 
Állítások: a valóságról a megfigyelés során alkotott megállapítások, kijelentések.
 
Tény: tudományos bizonyítási eljárással igazolt állítás.
 
Törvény: tények egy osztályára vonatkozó egyetemes állítás.
 
Elmélet: megfigyelt tények és törvények szisztematikus magyarázata.
 
Paradigma: a tudományos társadalom által legnagyobb konszenzussal elfogadott elmélet. Pl. a mikroökonómiában, marketingben a racionálisan döntő fogyasztó, a biológiában az evolúció elmélete stb.
 
Fogalmak: az elmélet legkisebb alkotóelemei.
 
Változók: a valóság empirikusan mért, számszerűsített jellemzői, ismérvei.
 
Forrás: Lázár Ede (2009): Kutatásmódszertan a gyakorlatban az SPSS program használatával. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda

Érdemes a szakdolgozatírást is az alapfogalmaknál kezdeni!

Szerző: Szakdoga Kurzus2015. december 22.

KIADVÁNYAINK

     >>>MEGNÉZEM>>>

    >>>MEGNÉZEM>>>

     >>>MEGNÉZEM>>>