Vázlat minta

Szakdolgozat címe: A pénzmosás elleni küzdelem és egyes elemei

1. Bevezetés

    A pénzmosás szó szinte senki számára sem ismeretlen fogalom. Azonban az átlag lakosság egyáltalán nincs tisztában a szó jelentésével. A pénzmosási tevékenység a bűncselekményből származó készpénz bankrendszerbe való bevitelét jelenti. Ezek a „piszkos" pénzek elsődlegesen készpénz formában jelennek meg - anonimitást biztosítva ezzel a szervezett bűnözés számos formájához -, ezért a bankoknak különösen nagy figyelmet kell fordítaniuk a magas összegű készpénztranzakciókra. Ezért is van az, hogy a legtöbb bejelentés a bankoktól érkezik a hivatalos szervek felé.

    A pénzügyi szektorban az ellenőrzés szigorodása arra ösztönözte a pénzmosás, valamint a szervezett bűnözés és terrorizmus finanszírozásának elkövetőit, hogy új, alternatív módszereket keressenek a bűncselekményből származó bevételek eredetének leplezésére. Ezért a „világmaffia" ellen új globális stratégiára van szükség, a bűnüldözés csak lendületes nemzetközi összefogással veheti fel a küzdelmet a bűnszövetkezetek ellen.

    A dolgozatban bemutatásra kerül, hogy valójában mi is a pénzmosás, milyen törvényi intézkedések vannak ellene mind hazai szinten, mind nemzetközi szinten és igazából mi is ennek a jelenségnek a hatása a gazdaságra.

A dolgozat második felében a pénzmosással kapcsolatos statisztikai adatok kerülnek elemzésre a 2010-től 2014. évig terjedő időszakra vonatkozóan.

2. A pénzmosás meghatározása és törvényi szabályozása

    A dolgozat ezen fejezetében a pénzmosás elméleti háttere kerül ismertetésre. Első lépésben meghatározásra kerül maga a pénzmosás fogalma, a pénzmosás elleni fellépés és a bejelentési kötelezettség. Ezt követően kitérek a pénzmosás négy ismert fázisára. Végül pedig a magyarországi törvényi szabályozás kerül ismertetésre és a nemzetközi szabályozás.

2.1. A pénzmosás

    2.1.1. A pénzmosás fogalma

    2.1.2. A pénzmosás elleni fellépés

    2.1.3. Bejelentési kötelezettség

2.2. Fázisok

2.3. Törvényi szabályozás

Tekintettel arra, hogy a pénzmosással kapcsolatosan már szinte számtalan rendelet és ajánlás lépett hatályba, a dolgozatban csak a fő irányvonalak kerülnek ismertetésre.

    2.3.1. A 2007. évi CXXXVI. törvény

    2.3.2. A Pénzügyi Információs Osztály

        2.3.2.1. A bejelentés ellenőrzése

        2.3.2.2. Az információ felhasználása

            2.4. Nemzetközi szabályozás

3. Pénzmosási technikák

Jelenleg a szakirodalom 25 főtípusú pénzmosási technikát különít el egymástól. Ebben a fejezetben ezek a technikák kerülnek rövid bemutatásra az alapján, hogy pénzügyi szervezeten keresztül, gazdasági társaságon keresztül vagy egyéb módon történik a pénzmosás folyamata.

3.1. Pénzügyi szervezeten keresztül

3.2. Vállalkozásokon keresztül

3.3. Egyéb ismert módok

4. A pénzmosás gazdasági hatása

A pénzmosás elleni küzdelem azért kiemelkedő az egész világon, mert az adott országot mind mikor szinten, mind makro szinten károsítja. Azonban nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a pénzmosásnak nem csak negatív hatása van, hanem pozitív is, mivel sok esetben a bűncselekményből származó pénzből fogyasztási javak vásárlása történik, mely után az adó megfizetésre kerül.

4.1. Mikro szinten

4.2. Makro szinten

5. A pénzmosási bűncselekmények számának alakulása 2010 és 2014 között

A dolgozat ezen fejezetében a pénzmosással kapcsolatos statisztikai adatok kerülnek elemzésre.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 2008. január 1-jével lépett hatályba.

5.1. Pénzmosás Magyarországon

Ebben a fejezetben bemutatásra kerül, hogy Magyarországon hogyan alakult a pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények száma.

Az adatgyűjtéshez forrás:

  • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága Pénzügyi Információs Főosztály tájékoztatói (www.nav.hu) 
  • Központi Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu)
  • Magyar Nemzeti Bank (www.mnb.hu) – ügyfélforgalmi statisztika

            5.1.1. Bejelentések száma

            5.1.2. Bejelentések száma szolgáltatói jogkör szerint

            5.1.3. Eljárások száma

            5.1.4. Pénzmosási szabályzatot jóváhagyó határozatok száma

5.2. Pénzmosás számának alakulása az Eurojust ügyek között

A Tanács által meghatározott prioritásokat követve az Eurojust a terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem, a csalás, a korrupció, a  cyber-bűnözés, a pénzmosás és a gazdasági életben jelenlévő szervezett bűnözői csoportokhoz köthető egyéb bűncselekmények elleni küzdelemre helyezte a hangsúlyt. A dolgozat ezen fejezetében az Eurojust éves jelentései alapján bemutatásra kerül, hogyan alakult az EU-ban a hozzájuk bejelentett pénzmosási ügyleteknek a száma.

6. Következtetések

7. Összefoglalás